IZVĒLNE

Gāzes tirgus pārskats: 2022. gada 4. ceturksnis

Beidzot zem 100 EUR/MWh

  • Vērienīgs cenu kritums 4. ceturksnī
  • Rekordaugsts LNG imports
  • Lieli uzglabāšanas apjomi krātuvēs, mazāka izņemšana siltā laika dēļ
  • Ingo terminālis Somijā ir klāt

 

Vērienīgs cenu kritums 4. ceturksnī

2022. gada 4. ceturksnī Eiropas vidējā dabasgāzes cena TTF novērtējumā bija 151,20 EUR/MWh, kas ir par 90 % vairāk nekā tai pašā ceturksnī pirms gada. 2023. gada janvārī šī cena TTF novērtējumā pazeminājās līdz 119,51 EUR/MWh, kas ir aptuveni tāda pati kā decembrī. Pēdējā 4. ceturkšņa dienā cena TTF novērtējumā tuvākajam mēnesim, 2023. gada februārim, tika noteikta aptuveni 80 EUR/MWh apmērā. Tuvākajā laikā būs vērojams neliels cenu reports, kas nozīmē to, ka katra turpmākā mēneša dabasgāzes cena būs nedaudz augstāka nekā iepriekšējā mēneša dabasgāzes cena, un tas tā turpināsies līdz pat 2024. gada februārim, kad nākamo cenu līmenis sasniegs aptuveni 90 EUR/MWh.

2022. ceturkšņa laikā dabasgāzes cena strauji krita LNG rekordaugstā importa, lielo noliktavas uzkrājumu un silto laikapstākļu dēļ.

1. attēls. Enerģijas cenas, “Refinitiv” 

2. attēls. Dabasgāzes turpmākās cenas, “Refinitiv” 

3. attēls. LNG importēšana uz galvenajiem Eiropas termināļiem (AK, Nīderlande, Vācija, Beļģija, Francija, Itālija, Ibērija), “Refinitiv” 

Rekordaugsts LNG imports

4. ceturksnī Eiropā turpinājās apjomīgs LNG imports. Āzija joprojām neizteica nekādu pieprasījumu pēc dabasgāzes, un Āzijas tirgū dabasgāzes cenas JKM novērtējumā joprojām bija zemākas nekā Eiropas TTF cenas (skat. 1. attēlu). Tas radīja situāciju, kurā LNG kravas ceļoja gar Eiropas krastiem, stāvot dzīvajās rindās, lai veiktu izkraušanu pārslogotajos LNG termināļos. Novembrī imports sasniedza jaunu rekorda līmeni, un decembrī tika sasniegts vēl viens augstākais punkts (skat. 3. attēlu). Tomēr 2022. gada pēdējās dienās strauja cenu krituma dēļ TTF cenas tirgū ir zemākas nekā JKM (skat. 1. attēlu), kas var izraisīt LNG kravu aizplūdumu Āzijas virzienā. Līdztekus Vācija decembrī atklāja savu pirmo LNG termināli Vilhelmshavenā, un tā plāno pabeigt vēl četrus termināļus 2023. gada laikā.

 

4. attēls. Sezonālā ievietošana un izņemšana Eiropas noliktavās, 2017. – 2022. gads, “AGSI+”  

Lieli uzglabāšanas apjomi krātuvēs, mazāka izņemšana siltā laika dēļ

Oktobrī vairāku Rietumeiropas valstu krātuves bija pārpildītas. Laikapstākļi lielāko daļu rudens bija neierasti silti, tāpēc pieprasījums pēc gāzes bija mazs temperatūras un augsto cenu dēļ. Tajā pašā laikā turpinājās LNG imports. Tā kā kaimiņvalstu cauruļvadi arī bija pārpildīti, vairs nebija, kur uzglabāt ienākošo gāzi. Tas izraisīja strauju cenu kritumu līdz pat aptuveni 20 EUR/MWh. 24. oktobrī stundas cena Nīderlandes TTF zonā uz pāris stundām pat nokritās līdz negatīvai atzīmei.

5. attēls. Gāze Eiropas noliktavās, 2017. – 2022. gads, „AGSI+“ 

Parasti Eiropas krātuves pārslēdzas no iesūknēšanas uz izņemšanas režīmu oktobra otrajā pusē. Šogad silto laikapstākļu un lielās piegādes dēļ izņemšanas sezona sākās tikai novembra vidū (skat. 4. attēlu). Tas palīdzēja noturēt krātuvju uzkrājumus augstā līmenī, vairoja Eiropas pārliecību par gāzes nodrošinājumu un turpināja veicināt cenu kritumu.

Iepriekš minētais ļāva Eiropas krātuvēm sagaidīt ziemu tuvu iepriekšējo piecu gadu līmeņa kapacitātes maksimumam. Tā kā decembra beigās temperatūras ir sezonai neraksturīgi augstas, mēs atkal esam atgriezušies pie iesūknēšanas režīma (skat. 4. attēlu, zaļā izņemšana/iesūknēšanas līnija decembra beigās šķērso nulles atzīmi, un 5. attēlā zaļā uzglabāšanas līmeņu līnija decembrī virzās uz augšu), kas šajā gada laikā ir retums. Šobrīd vislielākās bažas attiecībā uz piegādi ir nevis par šo ziemu, bet nākamo, neļaujot turpmākajām cenām krist zem pašreizējo cenu robežas.

 

Ingo terminālis Somijā ir klāt

Ilgi gaidītais Somijas LNG terminālis ir atklāts Ingo (Inkoo) ostā decembra beigās. Komerciālās darbības tiek plānots sākt 2023. gada 1. ceturksnī. Kopā ar Lietuvas termināli Klaipēdā, termināļi viegli nodrošinās gāzes piegādi Baltijas valstīm un Somijai, tādējādi būtiski palielinot gāzes nodrošinājumu reģionā.


Šis tirgus pārskats ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Mūsu mērķis ir godprātīgi apkopot atbilstīgākos datus no dažādiem avotiem, tomēr šo analīzi nevajadzētu uzskatīt par padomu vai vienīgo pamatu kādai darbībai.

Klientu atbalsts
Pirmdienās - ceturdienās 9:00-18:00
Piektdienās 9:00-17:00

+371 6000 6100