IZVĒLNE

Dabasgāze - tīra, ērta, konkurētspējīga

Personīga pieeja, konkurētspējīgas cenas 

Aprēķinot cenas, ņemam vērā mūsu klientu vajadzības, kā arī dažādus degvielas veidus un enerģijas risinājumus.

Mēs ņemam vērā gan dabasgāzes, gan dabasgāzes – naftas konkurenci, klienti var izvēlēties pirkt dabasgāzi, izmantojot cenas formulu vai par fiksētu cenu.

 

Cenas formula

 • Nemainīgs tirgotāja uzcenojums + TTF biržas cena
 • TTF dabasgāzes cena mainās katru mēnesi
 • Ietaupiet, pielāgojot dabasgāzes patēriņu, zinot nākamā mēneša cenas
 • Nav pirmstermiņa līguma laušanas maksas
 • Zemāka cena biržā – mazāks maksājums, augstāka cena biržā – augstāks maksājums

 

Fiksēta cena

 • Fiksēta cena visu līguma termiņa laiku
 • Cenu var fiksēt uz termiņu no 1-3 gadiem
 • Pasargā no biržas cenu svārstību riska
 • Viegli plānot izdevumus ilgtermiņā

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu:

TTF cena, EUR/MWh

ICE TTF – nākamā mēneša TTF forward finanšu instrumenta vidējā aritmētiskā dienas slēgšanas (settlement price) cena konkrētajā mēnesī , EUR/MWh.

Kā noslēgt gāzes pārdošanas līgumu?Kā noslēgt elektroenerģijas pārdošanas līgumu

Jauns līgums esošam tīkla lietotājam:

 • Izvēlies sev tirgotāju līdz mēneša 15.datumam
 • Elenger informēs par tirgotāja maiņu sadales sistēmas operatoru
 • Iepriekšējais līgums beigsies līdz ar mēneša beigām
 • No nākamā mēneša 1.datuma tirdzniecība notiks pēc jaunā līguma noteikumiem

Saņemt piedāvājumu

Jauns dabasgāzes un sistēmas pieslēgums:

 • Izvēlies tirgotāju
 • Līgums stāsies spēkā vienā dienā ar sadales sadales sistēmas līgumu
 • Elenger informēs sadales sistēmas operatoru

E-pieteikums jaunam gāzapgādes pieslēgumam

Svarīga informācija par lietotāju maiņu gazificētajā objektā

Lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām, lūgums ievērot sekojošo:

 1. nekustamā īpašuma (gazificētā objekta) bijušajam īpašniekam/lietotājam un jaunajam īpašniekam/lietotājam jāfiksē gāzes skaitītāja faktisko rādījumu;
 2. nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas brīdī abām pusēm jāaizpilda un jāparaksta Komercuzskaites rādījuma fiksācijas akts.
 3. Bijušais īpašnieks/lietotājs rādījuma fiksācijas aktu iesniedz savam Tirgotājam gāzes tirdzniecības līguma izbeigšanai un norēķina  saņemšanai par pakalpojumiem;
 4. Jaunajam īpašniekam/lietotājam ar rādījuma fiksācijas aktu ir jānoslēdz gāzes tirdzniecības līgums ar savu izvēlēto Tirgotāju.

Kas mainās mainot tirgotāju?elenger


Kā veidojas rēķins par dabasgāzi?

dabasgāzes cena


Dabasgāzes priekšrocības

Gāze apkurei

 • Augsta siltumspēja un videi draudzīga.
 • Viens no pieejamākajiem enerģijas avotiem, ņemot vērā sākotnējās investīcijas un ekspluatācijas izmaksās.
 • Mūsdienu gāzes katli ir pilnībā automatizēti un būvēti tā, lai būtu droši un efektīvi.
 • Nav kaitīgu sadegšanas atlieku, tikai oglekļa dioksīds un ūdens tvaiki.
 • Transportēšana pa cauruļvadiem, nevis ar kravas automašīnām, palīdz samazināt gaisa piesārņojumu.

Gāze rūpniecībai

 • Var izmantot dažādos rūpnieciskos procesos, piemēram, stikla un būvmateriālu industrijā.
 • Siltumspēja ir aptuveni 10,5 kWh /m3, bet tā maksimālā sadegšanas temperatūra ir virs 2100 ° C.
 • Elastīgas patēriņa iespējas.
 • Ārpus tīkla gāzes stacija – ja gāzes cauruļvads nav pieejams, var izmantot LNG risinājumu ar regazifikācijas iekārtu.
 • Ļauj automatizēt degšanas procesus, ātri un droši sasniedzot vēlamo degšanas temperatūru.

Gāze transportam

Sazināties

Pēdējā garantētā piegāde

Lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, Elenger no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2020.gada 30.aprīlim bija Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs Latvijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.78Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Pēdējā garantētā piegāde tiek nodrošināta šādos gadījumos:

 • ja dabasgāzes lietotājs nav noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar nevienu tirgotāju.
 • ja dabasgāzes lietotāja esošais tirgotājs ir izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību.
 • Kā arī citos Ministru kabineta noteikumu Nr.78Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” paredzētajos gadījumos.

Šādās situācijās saņemot dabasgāzi, tā tiek pārdota par cenu, kas tiek noteikta balstoties uz cenas izmaiņām Gaspool dabasgāzes biržā un pieskaitot tirgotāja uzcenojumu.

Vairāk par Pēdējās garantētās piegādes sniedzēju AS Gaso mājas lapā.

Pēdējās garantētās piegādes dabasgāzes cena:

GadāMēnesīEUR/kWh
2020Aprīlis0,02848
2020Marts0,02938
2020Februāris0,03139
2020Janvāris0,03458
2019Decembris0,03565
2019Novembris0,03509
2019Oktobris0,03245
2019Septembris0,03074
2019Augusts0,03059
2019Jūlijs0,03076
2019Jūnijs0,03350
2019Maijs0,03507
2019Aprīlis0,03589
2019Marts0,03813

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenai papildus tiek piemērota pārvades sistēmas pakalpojuma maksa par izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu, kā arī dabasgāzes akcīzes un pievietotas vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saistītie dokumenti


Saņemt piedāvājumu

Klientu atbalsts
Pirmdienās - ceturdienās 9:00-18:00
Piektdienās 9:00-17:00

+371 6000 6100