IZVĒLNE

Tīra enerģija no dabas dzīlēm

Veidojot cenu piedāvājumu, mēs ņemam vērā gan klientu vajadzības, gan dažādos degvielas un enerģijas risinājumu veidus. Tas nozīmē, ka, pārdodot dabasgāzi, jāņem vērā gan gāzes un naftas, gan gāzes tirgu savstarpējā konkurence. Rezultātā klientiem piedāvājam izvēlēties – iegādāties gāzi par fiksētu cenu vai ņemot vērā cenu formulu.

Saņemt piedāvājumu

Cenas formula

Dabasgāzes cena regulāri mainās, ņemot vērā izmaiņas Eiropas dabasgāzes tirgos un naftas produktu cenās.

Mūsu cenas formula tiek noteikta ņemot vērā klienta dabasgāzes patēriņa apjomu.

Fiksētā cena

Šajā cenu modelī tiek ņemta vērā gan dabasgāzes cena, gan ar cenas fiksēšanu saistītas izmaksas. Tā kā dabasgāzes cena līgumā noteiktajā termiņā ir nemainīga, tad ir vienkāršāk paredzēt izmaksas tuvākajā nākotnē.

Ar augsto siltumietilpību un ar zemu oglekļa saturu dabasgāze ir svarīga alternatīva degviela naftai un ogļēm visā pasaulē. Ņemot vērā lielo gāzes apjomu, gaidāms, ka dabasgāzes cena ilgtermiņā saglabāsies stabila.

Dabasgāze, kas galvenokārt ir metāns, ir videi draudzīgs enerģijas avots, kas palīdz samazināt globālo oglekļa emisiju un vietējo gaisa piesārņojumu. Dabasgāzes sadegšana nerada sēra oksīda (SOx) emisiju, kas kopā ar ūdeni var veidot skābo lietu. Tā izraisa arī 85% mazāk slāpekļa oksīda (NOx), kas kopā ar ūdeni var veidot kodīgas skābes, veicināt plaušu slimības, astmu, sirds slimības un ir būtiska smoga sastāvdaļa. Dabasgāzes sadedzināšana nerada smalkas daļiņas, piemēram, kvēpu vai dūmus, kas rodas naftas vai koksnes sadedzināšanā, kas ir būtisks veselības apdraudējums un viesleilākais gaisa piesārņojuma veids.

Tā kā dabasgāzes transportēšana notiek galvenokārt caur caurulēm, tas nerada transporta slodzes uz autoceļiem vai dzelzceļiem, kā rezultātā samazinās izplūdes gāzu daudzums un troksnis mūsu dzīves vidē.

 

Klientu atbalsts (P.-Pk. 9.00-17.00)
Ernesta Birznieka-Upīša iela 21,
LV-1011, Rīga

6880 6680