fbpx
IZVĒLNE

BUJ

Elektroenerģija

Kādus elektroenerģijas produktus piedāvā elektroenerģijas tirgotāji?

Elektroenerģijas tirgotāji pārsvarā piedāvā biržas cenas produktu ar tirgotāja uzcenojumu, kad elektroenerģija tiek pirkta pēc Nord Pool biržas cenām Latvijas zonā, tām mainoties katru stundu un fiksētu cenu uz visu līguma termiņa laiku, ietverot cenu izmaiņas riskus nākotnē

Kāpēc būtu jāmaina elektroenerģijas tirgotājs?

Mainot tirgotāju, ir iespēja izvēlēties ne tikai labāko cenas piedāvājumu, bet arī piemērotāko produktu, servisu, apmaksas un līguma nosacījumus.

Cik daudz ietaupītu, mainot elektroenerģijas tirgotāju?

Lai aprēķinātu ietaupījumu, būtu jāsalīdzina, biržas produkta gadījumā, uzcenojuma starpība, bet fiksētas cenas gadījumā, starpība starp abām fiksētajām cenām. Nākamais solis būtu šo starpību pareizināt ar savu gada patēriņu. Nereti fiksētās cenas gadījumā ir arī pirmstermiņa laušanas maksa, tādējādi, rēķinot izdevīgumu mainīt tirgotāju, jāņem vērā arī līguma pirmstermiņa laušanas maksa esošajam tirgotājam.

Kā nomanīt elektroenerģijas tirgotāju?

Elektroenerģijas tirgotāju var nomainīt, noslēdzot līgumu ar jauno tirgotāju līdz katra mēneša 15. datumam, un jaunais tirgotājs elektroenerģiju sāks piegādāt nākamā mēneša 1. datumā.

Ja esmu mazais uzņēmums vai mājsaimniecība, vai es varu nomainīt elektroenerģijas tirgotāju?

Tirgotāju var mainīt jebkurš uzņēmums un mājsaimniecība, kurai ir savs pieslēgums sadales sistēmai, kā arī īpašumu īrnieki, ja līgums paredz šādu iespēju.

Kā veidojas elektroenerģijas cena?

Elektroenerģijas cena veidojas no maksas par elektroenerģiju, atkarībā, kāds produkts tiek izvēlēts, kas ir elektroenerģijas tirgotājs un kad tika slēgts līgums. Papildus klients maksā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktos tarifus par pārvades, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligāto iepirkumu komponenti (OIK) un PVN 21 %. Regulētie tarifi pie visiem tirgotājiem būs vienādi

Kas tiek uzskatīts par elektroenerģijas līgumu?

Elektroenerģijas līgums ir vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību ar tirgotāju, kas ir parakstīts elektroniski vai drukātā formā. Šajā līgumā ir noteikta cena par elektroenerģiju un izvēlēto produktu, apmaksas nosacījumiem, pirmstermiņa laušanas maksu, ja tāda tiek piemērota, kā arī tiek atrunāts, vai rēķinā ir iekļautas maksas par pārvades, sadales un obligāto iepirkuma komponenti, vai lietotājs par šiem pakalpojumiem norēķinās pats ar sadales sistēmas operatoru.

Kāda informācija man nepieciešama, lai mainītu elektroenerģijas tirgotāju?

Nepieciešams pieprasīt cenu piedāvājumu konkrētajam tirgotājam un noslēgt līgumu. Pārējo procesu nodrošinās jaunais elektroenerģijas tirgotājs.

Kā salīdzināt elektroenerģijas tirgotājus?

Elektroenerģijas tirgotājus var salīdzināt pēc piedāvāto produktu cenām, apmaksas nosacījumiem un noteiktajām līguma laušanas maksām, ja tādas tiek paredzētas.

Vai man ir nepieciešams elektroenerģijas tirgotājs, ja ir uzstādīti saules paneļi?

Arī elektroenerģijas ražotājiem ir nepieciešams savs tirgotājs, kas veic balansēšanu, lai nodotu tīklā pāri palikušo enerģiju, vai iegādātos elektroenerģiju nakts stundās, kad saules enerģija netiek ražota.

Kā viedais skaitītājs var palīdzēt ikdienā?

Viedais skaitītājs palīdz sekot savam elektroenerģijas patēriņam, lai izvērtējot savus paradumus un, zinot nākamās dienas biržas cenas katrai stundai, varētu pielāgot savu patēriņu, samazinot izmaksas. Tas atvieglo uzskaiti un precizitāti, jo nav vairs cilvēciskais faktors (kļūda, aizmirsts nodot rādījumu, u. c.), turklāt precīzi tiek uzskaitīts patēriņš konkrētās stundās konkrētajam lietotājam.

Kas ir zaļā elektroenerģija?

Zaļā elektroenerģija tiek ražota no atjaunojamajiem resursiem (piemēram, saule, vējš, ūdens u. c.), tādējādi saudzējot dabu. Ja tiek pirkta zaļā elektroenerģija, tirgotājs izsniedz attiecīgu zaļās elektroenerģijas sertifikātu un apliecinājumu par tās izcelsmi.

Dabasgāze

Kāpēc būtu jāapsver dabasgāzes tirgotāja maiņa?

Atvērtais dabasgāzes tirgus sniedz ne tikai iespēju saņemt dabasgāzi par zemāku cenu, bet arī ļauj izvēlēties sev piemērotāko tirgotāju, kas piedāvā atbilstošāko produkta veidu, apkalpošanas servisu un līguma nosacījumus.

Kā es varu nomainīt dabasgāzes tirgotāju?

Dabasgāzes tirgotāju var nomainīt līdz katra mēneša 15. datumam, noslēdzot līgumu ar sev vēlamo tirgotāju. Dabasgāzi no jaunā tirgotāja saņemsiet ar nākamā mēneša 1. datumu.

Vai es varu mainīt dabasgāzes tirgotāju, ja līdz šim saņēmu dabasgāzi no līdzšinējā dabasgāzes monopolista?

Šobrīd Latvijā var brīvi izvēlēties savu dabasgāzes tirgotāju. 2017. gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiek pilnībā atvērts visiem lietotājiem (visas juridiskās personas, t. sk. valsts un pašvaldības iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības). Mājsaimniecībām tirgus ir atvērts no 2019. gada 1. janvāra un mājsaimniecības brīvi var izvēlēties vēlamo tirgotāju.

Kāda informācija nepieciešama, lai es varētu nomainīt dabasgāzes tirgotāju?

Nepieciešams pieprasīt cenu piedāvājumu konkrētajam tirgotājam un noslēgt līgumu. Pārējo procesu nodrošinās jaunais dabasgāzes tirgotājs.

Kas notiks, ja es nomanīšu dabasgāzes tirgotāju?

Dabasgāzes piegāde, skaitītāji, sadales un pārvades sistēmas operatori paliks tie paši, mainīsies dabasgāzes cena, un rēķins tiks saņemts no jaunā tirgotāja. Dabasgāzes kvalitāte un drošība būs līdzšinējā līmenī, ko nodrošina pārvades sistēmas operators AS Conexus Baltic Grid un sadales sistēmas operators AS Gaso.

Vai nepieciešama skaitītāju maiņa?

Skaitītāja maiņa nav nepieciešama, jo sadales sistēmas operators AS Gaso, mainot tirgotāju, nemainās, nodrošinot dabasgāzes sadali, uzskaiti un piegādi arī turpmāk. Nodot skaitītāju rādījumus  vari mans.gaso.lv .

Kāda pievienotās vērtības likme ir dabasgāzei?

Dabasgāze tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Tāpat dabasgāzei tiek piemērots akcīzes nodoklis atkarībā no dabasgāzes izlietošanas mērķiem (sīkāk par mērķiem lapas apakšā: https://elenger.lv/dabasgazes-un-elektroenergijas-skaititaju-radijumi/dabasgazes-akcizes-atskaite/)

Kādi faktori ietekmē dabasgāzes cenu?

Dabasgāzes cenu ietekmē izvēlētais produkts, līguma termiņš, sezonalitāte jeb pieprasījums, laikapstākļi un kopējās dabasgāzes nākotnes cenas biržās (piemēram, Gaspool).

Kas ir videi draudzīga dabasgāze?

Nākotnes degviela – dabasgāzes vietā var tikt izmantots arī biometāns, atjaunojams enerģijas avots; tas sastāv no attīrītas biogāzes. Kvalitātes ziņā biometāns ir līdzvērtīgs dabasgāzei. Biogāze tiek iegūta atkritumu, dzīvnieku atkritumu un notekūdeņu fermentācijas procesā.

CNG

Vai automašīna ar saspiesto dabasgāzi (CNG) ir ekonomiska?

Automašīna ar CNG dzinēju ir ļoti ekonomiska. Maksa par kilometru ir aptuveni par 50% zemāka nekā dīzeļdzinēja automašīnai.

Kas notiek, ja dabasgāze beidzas un tuvākā dabasgāzes uzpildes stacija ir tālu?

Vieglie automobiļi, kas darbojas ar gāzi, parasti ir duāli – izmantojot divas degvielas. Ja gāze beidzas, Jūs varat turpināt braukšanu ar benzīnu līdz nākamajai dabasgāzes uzpildes stacijai.

Cik tālu var nobraukt ar vienu uzpildi?

Automašīnas saspiestā dabasgāzes tvertne parasti ir 15-25 kg. Šodienas vidējās klases divvērtīgais vieglais automobilis patērē vidēji 3,8-5 kg dabasgāzes uz 100 km, tāpēc gāzi var izmantot, lai ceļotu apmēram 400 km; ir arī papildu benzīna rezerves.

Vai ir kādi ierobežojumi izmantojot automašīnu ar CNG?

CNG automašīnu lietošanai nav ierobežojumu. Saspiestas gāzes automašīnas var izmantot tāpat kā benzīna un dīzeļdegvielas automašīnas – garāžās, tuneļos, prāmjos utt.

Vai Latvijā ir pieejama CNG uzpilde?

Latvijā jau ir pāris publiskas CNG stacijas. Tomēr ES skaidri atbalsta un mudina dalībvalstis atttīstīt alternatīvo degvielu infrastruktūru, tāpēc tas ir tikai laika jautājums, kad uzpildes staciju skaits palielināsies. Elenger plāno piedalīties CNG attīstībā Latvijā.

Vai tehniskās apkopes izmaksas CNG automašīnai ir dārgākas?

Tehniskā apkope ir pielīdzināma benzīna piedziņas mašīnām, papildus gāzes padeves sistēmas apkope praktiski nav nepieciešama.

Klientu atbalsts
Darba dienās 9:00-18:00

+371 6000 6100