fbpx
IZVĒLNE

No 2020.gada 1.janvāra ir samazināts AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas tarifs

Stājušies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais AS “Sadales tīkls” elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifs. Tas paredz, ka no 1.janvāra visiem galalietotājiem ir samazināts elektrības sadales pakalpojuma tarifs. elektroenerģijas sadales sistēmas tarifs

“Pateicoties regulatora panāktajam kapitāla atdeves likmes samazinājumam un veiktajām metodikas izmaiņām, kā arī AS “Sadales tīkls” efektivizācijas programmas īstenošanai, kopīgi esam panākuši labāko iespējamo risinājumu visiem elektrības galalietotājiem. Turklāt tas paveikts laikā, kad inflācija svārstās ap trīs procentiem,” norāda SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis, atzīmējot, ka Latvijā šis ir vēsturiski pirmais elektrības sadales tarifa vispārējs samazinājums.

Kopumā gala tarifu elektroenerģijas lietotājiem, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, izdevies samazināt, pateicoties trīs būtiskām pozīcijām – SPRK kapitāla atdeves samazinājumam par 26 milj. eiro, ekspluatācijas izmaksu samazinājumam par 13,5 milj. eiro un 7 milj. eiro no nākotnē plānotajiem efektivitātes pasākumiem. Mazāku iespaidu uz gala lietotāju tarifa samazinājumu atstāj papildu ieņēmumi no elektroenerģijas ražotājiem 0,6  milj. eiro apmērā.

R.Irklis arī uzsver, ka AS “Sadales tīkls” tarifi ir būtiska izmaksu komponente vairākām Latvijas eksporta nozarēm, t.sk. apstrādes rūpniecībai. Īpaši gadījumos, kad vietējie un ārvalstu uzņēmumi vērtē investīciju iespējas Latvijā un starp reģiona valstīm tiek salīdzināti nozīmīgākie izmaksu posteņi. “Mēs ceram, ka laikā, kad pieaug nenoteiktība pasaules eksporta tirgos, šis lēmums uzlabos Latvijas eksporta konkurētspēju un veicinās darbavietas reģionu rūpnieciskajos centros,” norāda R.Irklis.

Sadales tarifs mājsaimniecībām

Sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa. Atbilstoši SPRK apstiprinātajam tarifam mājsaimniecībām no nākamā gada sākuma elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies vidēji robežās no 7%-20%, savukārt fiksētā daļa paliks nemainīga. Vienlaikus jānorāda, ka samazinājuma apmērs atkarīgs no lietotāja pieprasītajām jaudām un elektroenerģijas patēriņa. Līdz ar to sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekme uz katru gala lietotāju būs atšķirīga.

S3 tarifa plāns mājsaimniecībām

Visvairāk iebildumu SPRK saņēma saistībā tieši ar S3 tarifa plānu, kas paredz lētākas elektrības izmaksas nakts stundās un nedēļas nogalēs. Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā, ieklausoties saņemtajos priekšlikumos, tarifa fiksētā daļa atstāta tādā pašā apmērā, kā līdz šim, savukārt nakts tarifa mainīgā daļa samazināta par 20%. Izmaiņas vērstas, lai sekmētu vēl lielāku pieprasījuma elastību – elektrības izmantošanu nakts stundās un nedēļas nogalēs.

Sadales tarifs elektroenerģijas ražotājiem no 2021.gada 1.janvāra

Š.g. 3.oktobrī stājās spēkā arī SPRK grozījumi Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Grozījumi paredz, ka, līdzīgi kā šobrīd elektrības patērētājiem, turpmāk visiem sistēmas lietotājiem, tostarp arī elektroenerģijas ražotājiem, būs pienākums piedalīties elektrotīkla uzturēšanas izmaksu segšanā, tādējādi samazinot sistēmas pakalpojuma tarifus elektroenerģijas lietotājiem.

Izvērtējot iesniegto tarifu projektu elektroenerģijas ražotājiem, SPRK vērtēja arī tā atbilstību Eiropas tiesību normām. Saskaņā ar tām un SPRK ieskatā – visiem tirgus dalībniekiem jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi, tīkla tarifi jānosaka un jāpiemēro tā, lai nebūtu ne pozitīvas, ne negatīvas diskriminācijas starp ražošanu, kas pieslēgta sadales līmenī, un ražošanu, kas pieslēgta pārvades līmenī. Tā rezultātā, salīdzinot arī sākotnēji iesniegto, elektroenerģijas ražotāju tarifam veikts samazinājums aptuveni astoņas reizes.

Tarifa darbības periods

SPRK apstiprinātais AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts piecu gadu regulācijas periodam (no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim). Šāds periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus un ieņēmumus visā regulācijas periodā, kā arī sasniegt tarifa samazinājumu jau pirmajā tarifu regulācijas perioda gadā. Vienlaikus, ņemot vērā objektīvas, no AS “Sadales tīkls” neatkarīgas izmaiņas, tarifs šī perioda ietveros var tikt koriģēts.

Tarifu kalkulators

Aptuvenās izmaksas par elektroenerģijas piegādi no 2020.gada1.janvāri varat aprēķināt, izmantojot tarifu kalkulatoru.

Avots: www.sprk.gov.lv

Klientu atbalsts
Darba dienās 9:00-18:00

+371 6000 6100