fbpx
IZVĒLNE

Ko zaudē uzņēmumi, kas joprojām nav izvēlējušies dabasgāzi?

Jebkura veiksmīga uzņēmuma pamatā ir gudra un efektīva pieejamo resursu izmantošana, lai vairotu biznesa izaugsmi un nodrošinātu skatu uz gaišāku nākotni.  Ir tikai pašsaprotami, lai šos mērķus sasniegtu, ir jāprot pielāgoties, mainīties līdzi industrijai, un adaptēt pareizos risinājumus katram konkrētajam biznesam, kas efektīvi pildīs attiecīgās funkcijas. Ērti, kvalitatīvi, efektīvi, ilgtspējīgi un izdevīgi – šīs ir īpašības, kuras meklē uzņēmēji. Ja pakalpojums šo visu spēj sevī ietvert un apvienot? Tieši tāds varētu būt dabasgāzes devums tieši Tavam uzņēmumam. Uzskatam, ka šādus risinājumus ir vienmēr vērts izvērtēt jebkuram uzņēmējam, lai uzzinātu par tiem vairāk.

Dabasgāze spēj vienlaicīgi veikt vairākas kritiskas funkcijas, un šis nav gadījums, kad to varam salīdzināt ar daudzu amatu pratēju. Uzņēmuma ietvaros, dabasgāzes izmantošanu varam iedalīt trīs galvenajās kategorijās, kuras attiecīgi pielāgojot, ir iespējams iedalīt arī sīkāk. Dabasgāze siltumam un apkurei, gāze rūpniecībai, kā arī gāze transportam – šīs ir galvenās šķautnes, kuras apskatīsim, un, cerams, palīdzēsim nonākt pie vērtīgiem secinājumiem.

 

Apkurei

Aiz tiešajām izejvielām, darbaspēka un elektroenerģijas, pavisam ērti mūsu ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, ir ierindojusies nepieciešamība pēc apkures un siltuma. Šī ir viena no galvenajām lomām, kuru jau labu laiku izpilda dabasgāze. Gāzei plūstot, cauri apsildāmajam objektam, ir ļoti vienkārši ierīkot apsildīšanas iekārtas gan jaunās, gan vecās būvēs. Izmantojot šādu apsildes veidu, nav nepieciešamības pēc atsevišķām krātuvēm un apkures materiālu regulāras papildināšanas, un tā ir vienmēr pieejama; pielāgojama pat gadījumiem, kad tiek traucēta elektroenerģijas padeve. Gāzes transportēšana notiek pa cauruļvadiem, nevis ar kravas automašīnām.

Gāze ir viens no pieejamākajiem enerģijas avotiem, ņemot vērā sākotnējās investīcijas un ekspluatācijas izmaksas. Papildu šim, mūsdienās paši gāzes katli ir pilnībā automatizēti un būvēti tā, lai būtu droši un efektīvi. Šeit vērā varam ņemt arī to, ka pašai dabasgāzei ir augsta siltumspēja, un tā ir videi draudzīga. Atšķirībā no citiem kurināmajiem, gāzei arī nav nekādu kaitīgu vai smakojošu sadegšanas atlieku, un izdalās vienīgi oglekļa dioksīds ar ūdens tvaikiem. Tīrās sadegšanas dēļ, dabasgāze varētu būt piemērots risinājums būvju apsildīšanai, kuras atrodas, piemēram, apdzīvotās teritorijās, un lielisks veids, kā izvairīties no tās piesārņošanas ar dūmiem vai smakām. Tieši šis punkts, iespējams, varētu būt arī kā faktors ražotājiem vai lauksaimniekiem, kur nebūtu vēlams produktus pakļaut indīgiem izmešiem.

 

Gāze rūpniecībai

Gāze ir ļoti plaši izmantojama daudzos un dažādos rūpniecības procesos, un viss ir atkarīgs no individuālas pielāgošanas. Kā piemērus varam sniegt stikla un būvmateriālu ražošanas industrijas, kur dabasgāze ir atzīta par spējīgu un izdevīgu palīgu. Nedaudz ieskatam, dabasgāzes siltumspēja ir aptuveni 10.5 kWh/m3, bet tās maksimālā sadegšanas temperatūra ir virs 2100 ° C.

Līdzīgi kā apkurei, arī rūpniecībā uzņēmums var iegūt no degšanas procesu automatizēšanas, un koriģēt vēlamo sasniedzamo degšanas temperatūru. Šo procesu kontrolēšana un uzraudzība ir ātra un droša. Gāzes kā kurināmā īpatnības ļauj labojumus veikt ļoti dinamiski.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, arī pašas gāzes patēriņa iespējas ir ļoti elastīgas, un ir iespējams pielāgoties neparedzētām situācijām, kur, piemēram, ražošanas apjomus ir jāsamazina, vai daudz patīkamāk – jāpalielina. Atsevišķos gadījumos, kad rūpniecības punkts atrodas ārpus cauruļvada tīkla, ir iespējams uzstādīt un izmantot sašķidrinātās gāzes risinājumu ar regazifikācijas iekārtu.

 

Gāze transportam

Atkarībā no uzņēmumam piederošā vai izmantotā transporta parka, dabasgāzi ļoti izdevīgi ir iespējams izmantot kā transporta degvielu. Gāzes cena, salīdzinot ar ierastajiem degvielas veidiem, kā dīzeļdegviela vai benzīns, ir ievērojami zemāka, un tādējādi ar tik pat lielām atšķirībām var ļaut ietaupīt tiem, kas šādi veic pārvadājumus.

Dabasgāze var būt kā risinājums gan mazgabarīta sauszemes transportam, gan arī jūras un starptautiskajam autotransportam. Sauszemes transporta nolūkiem, izmantota tiek saspiestā dabasgāze (CNG), bet jūras un starptautiskajam transportam – sašķidrinātā dabasgāze (LNG). Salīdzinot saspiesto un sašķidrināto dabasgāzi, galvenā atšķirība ir tā, ka saspiesto dabasgāzi varam uzglabāt zem spiediena parastās temperatūrās, taču to sašķidrinot, ir iespējams mazākā tilpumā iegūt lielāku enerģijas blīvumu. Lai nodrošinātu sašķidrināto stāvokli, ir nepieciešams uzturēt kriogēnu temperatūru.

 

Videi draudzīgāks resurss

Vai esi domājis no kurienes tk iegūti tava uzņēmuma vajadzībām patērētie resursi?

Kādu ietekmi tie atstāj uz vidi un, vai šī izvēle uiezņēmumam ir finansiāli izdevīgākā? Šis nenoliedzami ir laiks, kad katram uzņēmumam ir vērts padomāt, kā padarīt savu uzņēmumu videi draudzīgāku, ietaupot ne tikai resursus, bet arī finanses.

Kā jau tas daudziem no mums ir zināms, dabasgāze ir viens no tīrākajiem kurināmajiem resursiem. Tā sadegot, nerada pelnus, dūmus vai nepatīkamas smakas, kas nenoliedzami ietekmē gan vides, gan mūsu pašu labsajūtu. Kāpēc tas tā ir? Dabasgāzē esošie savienojumi satur tikai oglekli un ūdeņradi, tiem sadegot rodas tikai divi blakus produkti – CO2 un ūdens tvaiks. Kā arī dabasgāzes degšanas procesā neizdalās cilvēka veselībai kaitīgās vielas. Apzinīgi un efektīvi izmantojot dabasgāzi, mēs varam samazināt CO2 izmešu daudzumu, tādējādi nostiprinot dabasgāzes pozīciju kā vienu no videi draudzīgākajiem enerģijas ieguves avotiem. Salīdzinot ar citiem standarta enerģijas avotiem, dabasgāzei ir vismazākais emisiju daudzums.

Ņemot vērā to, ka dabasgāze uzņēmumam tiek pievadīta pa cauruļvadiem, netiek izmantoti arī tādi transportēšanas veidi kā, piemēram, jūras, gaisa vai sauszemes transporta pārvadājumi. Likumsakarīgi, ka izvairoties no šī ķēdes posma, varam uzskaitīt divas lietas, ko vide iegūs, ja uzņēmums izvēlas dabasgāzi kā savu enerģijas avotu:

1. Zemāks emisiju daudzums un gaisa piesārņojums;
2. Nenoslogoti autotransporta ceļi un dzelzceļi.

Šajā – videi pozitīvajā un piesārņojumu mazinošajā virzienā, ar vien aktīvāk virzās ne tikai Eiropas un Latvijas, bet arī visas pārējās Pasaules valstis, likumdošanas, normas un kvotas. Likumsakarīgi, ka arī uzņēmēji aizvien vairāk izjutīs spiedienu samazināt sava uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedumu un indīgo vielu izmešus. Nepieciešamība virzīties uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem ir jau šodienas realitāte, un tā ir nenoliedzama vajadzība, kas jāizsver ikvienam uzņēmējam un cilvēkam, lai nodrošinātu zaļu nākotni arī nākamajām paaudzēm.

 

Kāpēc izvēlēties dabasgāzi?

Izvēloties jebkuru pakalpojumu, uzņēmējam ir jāizvērtē kādi būs uzņēmuma ieguvumi, izdarot konkrēto izvēli. Parasti nākas izvēlēies starp diviem – pakalpojuma kvalitāti un finansiālo izdevību, taču izvēloties Elenger dabasgāzi, uzņēmums viennozīmīgi ir ieguvējs, jo iegūst abus.

Uzņēmums, kurš joprojām nav izvēlējies dabasgāzi kā sava uzņēmuma enerģijas resursu, neizmanto iespēju būt ilgtspējīgam, savām nepieciešamībām elastīgiem un videi draudzīgiem. Apvienojot tik plašas pielietojuma iespējas, dabasgāze ir uzņēmumam izdevīgs un ērts resurss, kas atrisina apkures jautājumus, siltā ūdens, transporta izdevumus u.c. Izvēloties dabasgāzi, tu izvēlies saimniekot gudrāk!

Klientu atbalsts
Darba dienās 9:00-18:00

+371 6000 6100