IZVĒLNE

Uzmanību! Neierasti mazi rēķini!

Mainīga cena

Mainīgas cenas ietvaros cena par elektroenerģiju mainās, ņemot vērā tirgus svārstības. Tātad – kad elektroenerģijas cena tirgū ir zema, Jūs maksājat mazāk, bet, kad tā ir lielāka – vairāk.

Cenu par patērētajām kilovatstundām nosaka Nord Pool Spot (NPS) biržas cenas Latvijā, un tās mainās katru stundu. Mainīgai biržas cenai tiek pieskaitīts fiksēts tirgotāja uzcenojums.

Elektroenerģijas izmaksu aprēķināšana notiek, ņemot vērā katras stundas elektroenerģijas patēriņu un katras stundas cenu NPS Latvia cenu zonā. Patērētās kilovatstundas mēra tīkla sadales operators. Lai nodrošinātu pārskatāmību, visos rēķinos tiek sniegta informācija par katru no patēriņa un izmaksu detaļām.

Mēneša vidējās svērtās cenas Latvijas reģionā Nord Pool Spot (NPS) biržā

Fiksēta cena

Kā norāda nosaukums, mūsu Fiksētās cenas nodrošina nemainīgu elektroenerģijas cenu visā līguma darbības laikā.

Ar Fiksēto cenu Jūs varat izvēlēties cenu periodu no 1 līdz 3 gadiem. Nepieciešamības gadījumā varam piedāvāt arī citus periodus.

Tirgus cenu svārstības neietekmē rēķinus, un elektroenerģijas kWh cena katram mēnesim paliek nemainīga. Cenas aprēķināšana balstās uz klienta ikstundas patēriņa profilu.

Izvēlies zaļo enerģiju!

Ja dabas aizsardzība un vide ir Jums svarīga, Jūs varat izvēlēties iegādāties elektroenerģiju tikai no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Saņemt piedāvājumu

 

Klientu atbalsts (P.-Pk. 9.00-17.00)
Ernesta Birznieka-Upīša iela 21,
LV-1011, Rīga

6880 6680