IZVĒLNE

Tīra enerģija no dabas dzīlēm

Kā noslēgt gāzes pārdošanas līgumu?Kā noslēgt elektroenerģijas pārdošanas līgumu

Jauns līgums esošam tīkla lietotājam:

 • Izvēlies sev tirgotāju līdz mēneša 15.datumam
 • Elenger informēs par tirgotāja maiņu sadales sistēmas operatoru
 • Iepriekšējais līgums beigsies līdz ar mēneša beigām
 • No nākamā mēneša 1.datuma tirdzniecība notiks pēc jaunā līguma noteikumiem

Saņemt piedāvājumu

Jauns dabasgāzes un sistēmas pieslēgums:

 • Izvēlies tirgotāju
 • Līgums stāsies spēkā vienā dienā ar sadales sadales sistēmas līgumu
 • Elenger informēs sadales sistēmas operatoru

E-pieteikums jaunam gāzapgādes pieslēgumam

Svarīga informācija par lietotāju maiņu gazificētajā objektā

Lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām, lūgums ievērot sekojošo:

 1. nekustamā īpašuma (gazificētā objekta) bijušajam īpašniekam/lietotājam un jaunajam īpašniekam/lietotājam jāfiksē gāzes skaitītāja faktisko rādījumu;
 2. nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas brīdī abām pusēm jāaizpilda un jāparaksta Komercuzskaites rādījuma fiksācijas akts.
 3. Bijušais īpašnieks/lietotājs rādījuma fiksācijas aktu iesniedz savam Tirgotājam gāzes tirdzniecības līguma izbeigšanai un norēķina  saņemšanai par pakalpojumiem;
 4. Jaunajam īpašniekam/lietotājam ar rādījuma fiksācijas aktu ir jānoslēdz gāzes tirdzniecības līgums ar savu izvēlēto Tirgotāju.

Kas mainās mainot tirgotāju?elenger


Kā veidojas rēķins par dabasgāzi?

dabasgāzes cena


Dabasgāzes priekšrocības

 • Augsta siltumspēja un zems oglekļa saturs
 • Videi draudzīga
 • Zemas emisiju daudzums un gaisa piesārņojums
 • Nav smalko daļiņu, piemēram, kvēpu vai dūmu
 • Nenoslogo autotransporta ceļus un dzelzceļus

Klientu atbalsts (P.-Pk. 9.00-17.00)
Elizabetes iela 24,
Rīga, LV-1050

6880 6680